Eigenschap aanmaken

Naam eigenschap: Type:

Alleen bepaalde waarden, voert u de lijst van waarden, gescheiden door komma ' s (als er een waarde bevat een komma vervangen door "\,"):