Documentation System

Een documentatiesysteem ondersteunt het bedrijf bij het archiveren van documenten. Documentatiesystemen worden gebruikt in projectdocumentatie, technische documentatie of IT-documentatie.

Documentatie in de wiki

Een bijzonder kenmerk van een wiki-gebaseerd documentatiesysteem is dat ontwikkeling en doorlopende documentatie van kennis in één systeem zijn samengebracht. De afzonderlijke artikelpagina's zijn "levende documenten". In aanvulling:

  • Samenwerking zonder voorkennis: Met de visuele editor kunnen afbeeldingen snel worden geïntegreerd in een artikel met behulp van "drag & drop".
  • Office-documenten: Documenten in andere formaten (Office, PDF etc.) kunnen net zo snel aan een artikel worden toegevoegd.
  • Creatie van gestructureerde data: De documenten kunnen verrijkt worden met gestructureerde data (attributen) die zowel binnen als buiten het systeem verwerkt kunnen worden. (Semantic MediaWiki)
  • Eenvoudig traceerbare versiebeheer: De traceerbaarheid en reproduceerbaarheid van alle wijzigingen in de documentatie maken het beheer van wettelijk vereiste informatie mogelijk en, indien nodig, vrijwaren van aansprakelijkheid.

Documentation infographic

Voorbeeldpagina's

Geen categorieën toegewezenBewerken

Overleg

Bijlagen