Laatst bewerkt 2 jaren geleden
door Redactie

QM:Executive Management

QM:Executive Management
Niveau Executive Management
Eigenaar Testuser
Vervanger Mpruefling
 

Het management vertegenwoordigen het bedrijf, zowel in het gerechtshof als daarbuiten.

Taken Competenties Verantwoordelijkheden
Juridische transacties en insolventie
 • Gerechtelijke en buitengerechtelijke vertegenwoordiging
 • Tijdige registratie van een faillissement
Bijeenroepen en deelname aan aandeelhoudersvergaderingen
 • Opstellen van de jaarrekening
Financiële besturing
 • Toezicht op de boekhouding
 • Verzameling van informatie over alle relevante en economische omstandigheden
Belastingen en boekhouding
 • Inhouden van de loonheffing voor rekening van de werknemer en betaling in deze aan de belastingdienst
 • Registreren en betalen van omzetbelasting
 • Dien maandelijkse inkomstenbelasting en btw-aanbetaling in
 • Zorg voor en bewaak de juiste boekhouding en boekhouding
Sociale verzekeringen
 • Inhouding van premies voor ziektekostenverzekeringen, pensioenverzekeringen, werkloosheidsverzekeringen en sociale premies
 • Zorg voor het nakomen van de verplichtingen van het bedrijf jegens de socialezekerheidsinstellingen
 • Inschrijving medewerkers bij de beroepsvereniging

__NOSTASH__