Laatst bewerkt 2 jaren geleden
door Redactie

4 Risicomanagement

Risicomanagement is volgens de ISO 31000 norm een ​​beheertaak waarbij de risico's van een organisatie worden geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd. Een risicobeheersysteem is een instrument voor het vroegtijdig identificeren van risico's met een aanzienlijke invloed op de netto activa, de financiële positie en de bedrijfsresultaten van de onderneming, met het doel tijdig passende tegenmaatregelen te nemen door de besluitvormers te informeren.

4.1. Doelstellingem

Deze richtlijn heeft tot doel de interne controles te systematiseren in het kader van een risicobeheersysteem.

Deze richtlijn is van toepassing op alle sectoren en disciplines.

4.2. Verantwoording

Als integraal onderdeel van het planning- en controleproces wordt het risicomanagementsysteem (RMS) aan het management toegewezen.

Als centraal stuurorgaan van de RMS wordt een werkgroep opgericht waarin de belangrijkste bedrijfsonderdelen zijn vertegenwoordigd.

4.3. Risico-categorieën

Categorie Informatieverplichting Supervisie
Strategische risico's

Risico's die de bedrijfscontinuïteit bedreigen

Direct informeren van
  • de Centrale Directie
  • de aandeelhouders
Reguliere rapportage aan de aandeelhouders
Uitvoeringsrisico's

Substantiële risico's

Direct informeren van de Centrale Directie Monitoring door de Centrale Directie
Risico's op onderdelen Reguliere rapportage aan het management Monitoring door de verantwoordelijke divisiemanagers
Geen categorieën toegewezenBewerken

Overleg