IT Documentatie

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.


BlueSpice is de kennisbank voor (bijna) alle IT-documentatie.

De wiki als IT documentatiehulpmiddel
Ideale toepassing Mogelijk, maar niet ideaal
  • IT-procesbeheer (bijv. IT-noodhandboek)
  • Softwaredocumentatie en referenties
  • Online hulp, veelgestelde vragen en instructies
  • Klant- en installatiedocumentatie
  • IT-projectdocumentatie (Bijv. uitrol van nieuwe diensten)
  • Opstellen van overzichten
  • Netwerk(kabel) management
  • IP address management (IPAM)

Voorbeeldpagina's

De volgende pagina's geven u enkele ideeën voor het gebruik van de wiki voor IT-documentatie:

Geen categorieën toegewezenBewerken

Overleg

Bijlagen